VIJESTI

Uspostava govornog automata za Upit u stanje raspoloživih količina Plavog dizela za korisnike ePI

Elektronska poljoprivredna iskaznica - ePI koristi se na isti način kao i GPR kartica plavog dizela, osim mogućnosti provođenja glasovne autorizacije u slučaju nemogućnosti elektronske provjere stanja raspoložive količine plavog dizela.

Ukoliko korisnik posjeduje važeću GPR karticu, te ima važeću kvotu, može ju i dalje koristiti na EFT POS mreži Plavog dizela do deaktivacije.
Kada se korisniku aktivira ePI uz već postojeću GPR karticu, GPR kartica će biti aktivna još 30 dana od dana aktiviranja ePI te će se nakon toga automatizmom deaktivirati u sustavu.
Kako bi korisnici plavog dizela bili u mogućnosti koristiti ePI za kupovinu plavog dizela i u slučaju kad nije moguć upit u stanje raspoloživih količina elektronskim putem FINA je uspostavila mogućnost provjere raspoložive količine Plavog dizela putem govornog automata broj 01/612-8877 od 0-24 h.
Podatak koji je potreban za korištenje govornog automata je broj poljoprivredne iskaznice (ePI) koji se nalazi se pod brojem 5. na ePI.
Više informacija o korištenju ePI u sustavu plavog dizela možete pronaći na linku: https://www.fina.hr/poljoprivredna-iskaznica

Otvori

Čitač za korištenje elektroničke poljoprivredne iskaznice

Da bi mogli koristiti elektroničku poljoprivrednu iskaznicu, ali i druge kartice s kontaktnim čipom na kojemu su pohranjeni podaci, potreban je čitač pametnih kartica za računalo, osim ako Vaše računalo nije već opremljeno integriranim čitaČem.
U čitač kartica koji se pomoću USB priključka spoji s osobnim računalom, umetne se elektronička poljoprivredna iskaznica i pokrene postupak njene aktivacije. Nakon aktivacije iskaznice poljoprivrednici mogu nesmetano koristiti sve njene funkcije, prije svega elektronički podnijeti zahtjeve za potporu u AGRONET-u.
Čitač pametnih kartica može se kupiti u svim ovlaštenim trgovinama, te na Žutom kliku : www.zutiklik.hr/akd-citac-idbridge-ct40-usb-black!
Čitač kartica može se koristiti višestruko, za kartice banaka kojima se ostvaruje pristup internet bankarstvu ili za državne elektroničke usluge poput sustava e-Građani, gdje uz svoju elektroničku osobnu iskaznicu građani mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice, vozačke dozvole, prijaviti novorođenče, naručiti liječnički pregled i slično, a bez potrebe fizičkog odlaska na šaltere različitih institucija.