VIJESTI

Čitač za korištenje elektroničke poljoprivredne iskaznice

Da bi mogli koristiti elektroničku poljoprivrednu iskaznicu, ali i druge kartice s kontaktnim čipom na kojemu su pohranjeni podaci, potreban je čitač pametnih kartica za računalo, osim ako Vaše računalo nije već opremljeno integriranim čitačem.
U čitač kartica koji se pomoću USB priključka spoji s osobnim računalom, umetne se elektronička poljoprivredna iskaznica i pokrene postupak njene aktivacije. Nakon aktivacije iskaznice poljoprivrednici mogu nesmetano koristiti sve njene funkcije, prije svega elektronički podnijeti zahtjeve za potporu u AGRONET-u.
Čitač pametnih kartica može se kupiti u svim ovlaštenim trgovinama, te na Žutom kliku : www.zutiklik.hr/akd-citac-idbridge-ct40-usb-black!
Čitač kartica može se koristiti višestruko, za kartice banaka kojima se ostvaruje pristup internet bankarstvu ili za državne elektroničke usluge poput sustava e-Građani, gdje uz svoju elektroničku osobnu iskaznicu građani mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice, vozačke dozvole, prijaviti novorođenče, naručiti liječnički pregled i slično, a bez potrebe fizičkog odlaska na šaltere različitih institucija.

e-Komunikacija sa sudovima uz ePI

Znate li da Vašu elektroničku poljoprivrednu iskaznicu možete koristiti za e-Komunikaciju sa sudovima, odnosno za prijavu u eSpis?
Od 1. rujna 2020. godine sudovi su prešli na elektroničku komunikaciju i s poslovnim subjektima, a u tu svrhu svaki poslovni subjekt treba realizirati dvije osnovne pretpostavke: sva trgovačka društva trebaju u sudskom registru imati upisanu službenu email adresu te trebaju ishoditi vjerodajnicu za pristup sustavu putem NIAS-a.

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:
• Slanje podnesaka i priloga sudu
• Zaprimanje sudskih pošiljaka
• Udaljeni uvid u sudski predmet
Vjerodajnica koju poslovni subjekti trebaju ishoditi mora biti visoke razine kako bi s njom mogli kreirati kvalificirani elektronički potpis prilikom predaje spisa kroz sustav.
Spomenuta vjerodajnica, najviše razine 4, upravo je Vaša elektronička poljoprivredna iskaznica – ePI , na kojoj su pohranjeni certifikati koji se koriste za prijavu u sustav eSpis te za kreiranje kvalificiranog elektroničkog potpisa prilikom predaje dokumentacije ovim putem. Osnovna značajka ovakvih elektroničkih potpisa je njihova zakonska prihvaćenost obzirom da tako kreirani kvalificirani elektronički potpisi imaju jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i to na području cijele Europske unije.
Iskoristite mogućnost e-Komunikacije sa sudovima i aktivirajte Vašu ePI. Više o aktivaciji pogledajte u video uputama: epi.mps.hr/epi/activation.php
Detaljnije o preduvjetima i načinu korištenja usluge e-Komunikacija pronađite u Priručniku za korištenje za pravne osobe, kojega je pripremilo Ministarstvo pravosuđa: rrif.hr/dok/vijesti/eKomunikacija.pdf

Poljoprivrednicima stižu elektroničke iskaznice za digitalno poslovanje

U tijeku je isporuka elektroničkih poljoprivrednih iskaznica, koje poljoprivrednici mogu preuzeti i aktivirati u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U ovom trenutku podijeljeno je više od 500 iskaznica, a čak 16 000 poljoprivrednika podnijelo je zahtjev za izradu te time i korištenje niza usluga koje ePI nudi na jednom mjestu.
Elektronička poljoprivredna iskaznica je službeni dokument Ministarstva poljoprivrede koji poljoprivrednicima služi za poslovanje bez papira, štedi vrijeme, radne sate i novac. Riječ je o vjerodajnici najviše sigurnosne razine koja omogućava jedinstvenu identifikaciju poljoprivrednika, elektroničko potpisivanje dokumenata i podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u. Ova iskaznica će zamijeniti sve postojeće kartice koje su poljoprivrednici do sada koristili – tzv. zelenu poljoprivrednu karticu, karticu plavog dizela i karticu za korištenje sredstava za zaštitu bilja. Također, poljoprivrednici njome mogu sigurno pristupiti sustavu e-Građani i koristiti 74 različite elektroničke usluge.
Elektronička komunikacija putem ove iskaznice rasteretit će administrativni sustav te osigurati automatsko preuzimanje zahtjeva poljoprivrednika, čime će se ubrzati obrada podataka i kontrolne aktivnosti koje prethode isplati potpora. Ovo je prvi korak u digitalizaciji usluga u poljoprivredi. Naime, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s AKD-om, usporedno s uvođenjem ePI, radi na uspostavi novih sustava. Registar poljoprivrednih subjekata (RPS) povezat će informacijske sustave Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja i HAPIH-a te unaprijediti razmjenu podataka radi pojednostavljenja postupaka za poljoprivrednike. Poljoprivredni izvještajno upravljački sustav (PIUS) stvorit će osnovu za analize, kontrolu i izvještavanje te dobivanje jedinstvenog pregleda o poljoprivredi i poljoprivrednicima. Prethodno navedeni sustavi stvorit će preduvjet za brzu komunikaciju putem budućih web i mobilnih platformi: e-Poljoprivreda, m-Poljoprivreda i e-Savjetnik, kroz koje će poljoprivrednici moći pregledavati svoje podatke, statuse zahtjeva i isplata te dobiti informacije o aktivnostima i savjetima nadležnih tijela.
Zahtjev za izradu elektroničke poljoprivredne iskaznice poljoprivrednici mogu podnijeti svaki radni dan u podružnicama APPRRR:www.apprrr.hr/#karta
Za podnošenje zahtjeva nužna je osobna iskaznica, OIB, e-mail i kontakt broj mobitela nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
Prvo izdavanje elektroničke poljoprivredne iskaznice je besplatno za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, odnosno odgovornu osobu.
Više o elektroničkoj poljoprivrednoj iskaznici pogledajte ovdje

Započelo zaprimanje zahtjeva za elektroničku poljoprivrednu iskaznicu

U podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju poljoprivrednici su počeli predavati zahtjeve za izradu elektroničke poljoprivredne iskaznice – ePI.
Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) zamijenit će sve postojeće kartice koje su poljoprivrednici do sada koristili – tzv. Zelenu poljoprivrednu karticu, karticu plavog dizela i karticu za korištenje sredstava za zaštitu bilja. Prva pogodnost koju iskaznica donosi za poljoprivrednike je potpuno elektroničko podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u,  verificirano putem iskaznice s kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis. To će rasteretiti administrativni sustav te osigurati automatsko preuzimanje zahtjeva poljoprivrednika, čime će se ubrzati obrada podataka i kontrolne aktivnosti koje prethode isplati potpora.
Zahtjev za izdavanje ePI poljoprivrednici podnose u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Za podnošenje zahtjeva, koji se ispunjava u elektroničkoj formi,  nužna je osobna iskaznica, OIB, e-mail i kontakt broj mobitela nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Prvo izdavanje iskaznice je besplatno za nositelja (odgovornu osobu) poljoprivrednog gospodarstva.
Ovo je prvi korak u digitalizaciji usluga u poljoprivredi. Naime, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s AKD-om, usporedno s uvođenjem ePI, radi na uspostavi novih sustava. Registar poljoprivrednih subjekata (RPS) povezat će informacijske sustave Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja i HAPIH-a te unaprijediti razmjenu podataka radi pojednostavljenja postupaka za poljoprivrednike. Poljoprivredni izvještajno upravljački sustav (PIUS) stvorit će osnovu za analize, kontrolu i izvještavanje te dobivanje jedinstvenog pregleda o poljoprivredi i poljoprivrednicima.

Prvi korak u digitalizaciji poljoprivrede – zatražite svoju elektroničku poljoprivrednu iskaznicu

Svaki poljoprivrednik u Hrvatskoj od sada može zatražiti elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) - službeni dokument Ministarstva poljoprivrede koji uvodi poljoprivrednike u digitalno doba i budućnost digitalnih usluga. Ova iskaznica poljoprivrednicima omogućava jednostavno i brzo obavljanje administrativnih postupaka iz udobnosti svog doma.
Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) zamijenit će sve postojeće kartice koje su poljoprivrednici do sada koristili – tzv. Zelenu poljoprivrednu karticu, karticu plavog dizela i karticu za korištenje sredstava za zaštitu bilja. Prva pogodnost koju iskaznica donosi za poljoprivrednike je potpuno elektroničko podnošenje zahtjeva za potporu u AGRONET-u. Zahvaljujući njoj rasteretit će se administrativni sustav Agencije za plaćanja te ubrzati obrada i isplata potpora.
Zahtjev za izdavanje ePI poljoprivrednici podnose u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Za podnošenje zahtjeva, koji se ispunjava u elektroničkoj formi, nužna je osobna iskaznica, OIB, e-mail i kontakt broj mobitela nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Prvo izdavanje iskaznice je besplatno za nositelja (odgovornu osobu) poljoprivrednog gospodarstva.
ePI se može koristiti i za pristup sustavu e-Građani radi korištenja digitalnih usluga, npr. dohvaćanje dokumenata (domovnica, rodni list, potvrde o prebivalištu, …), za usluge HZMO-a, HZZO-a i porezne prijave.
„E-poljoprivredna iskaznica je korak prema uvođenju poljoprivrednika u digitalno doba i budućnost digitalnih usluga, a riječ je o iskaznici s nizom pogodnosti i s visokim stupnjem sigurnosti, najnaprednijom na tržištu. Također, u tijeku je rad na brojnim drugim projektima čija će realizacija u praksi značiti digitalizaciju i modernizaciju poljoprivrede odnosno ubrzavanje procesa, integraciju, kontrolu i dostupnost podataka te štednju vremena i novca“, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Ministarstvo poljoprivrede, usporedno s uvođenjem ePI, radi na uspostavi novih sustava. Registar poljoprivrednih subjekata (RPS) povezat će informacijske sustave Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja i HAPIH-a te unaprijediti razmjenu podataka radi pojednostavljenja postupaka za poljoprivrednike. Poljoprivredni izvještajno upravljački sustav (PIUS) stvorit će osnovu za analize, kontrolu i izvještavanje te dobivanje jedinstvenog pregleda o poljoprivredi i poljoprivrednicima.
Prethodno navedeni sustavi stvorit će preduvjet za brzu komunikaciju putem budućih web i mobilnih platformi: e-Poljoprivreda, m-Poljoprivreda i e-Savjetnik, kroz koje će poljoprivrednici moći pregledavati svoje podatke, statuse zahtjeva i isplata te dobiti informacije o aktivnostima i savjetima nadležnih tijela. Uspostavlja se i GeoPortal poljoprivrede, jedinstveno mjesto gdje će poljoprivrednici i zainteresirana javnost moći pregledavati prostorne podatke iz svih informacijskih sustava poljoprivrede, organizirane po tematskim područjima