Kako aktivirati ePI

Video upute za aktivaciju ePi iskaznice

 Kratki vodič za aktivaciju ePI iskaznice

Nakon preuzimanja Vaše ePI iskaznice i sigurnosne omotnice s PIN-om sljedeći koraci su:

1
Posjetite internetsku stranicu www.id.hr
2
U izborniku Podrška(Download objave), preuzmite i instalirajte softverski paket (kID Middleware) na svoje računalo
3
Pokrenite instaliranu aplikaciju eID client
4
Umetnite elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) u čitač
5
U eID Clientu odaberite opciju "Aktiviraj karticu:"

    Popunite tražena polja

  1. Inicijalni PIN koji ste dobili uz ePI iskaznicu  
  2. U drugi red i treći red unesite identifikaciji PIN (po Vašem izboru i pravilima u polju "validacija")
  3. U četvrti i peti red unesite potpisani PIN (po Vašem izboru i pravilima u polju "validacija")
  4. U šesti i sedmi red unesite PUK (po Vašem izboru i pravilima u polju "validacija"
6
Provjerite imate li (zelene kvačice) kraj svih polja
7
Potvrdite unos i vaša kartica biti će AKTIVIRANA
 

VAŠA ePI JE SPREMNA ZA KORIŠTENJE

PIN ePI iskaznice ima jednaku pravnu valjanost kao i vaš vlastoručni potpis te ste ga dužni štiti od gubitka i odavanja.

U slučaju gubitka PIN-a javite se u podružnicu Agencije za plaćanje gdje će Vam dodijeliti novi.

Ako vam se pojavi upozorenje da kartica NIJE aktivirana jer je inicijalni PIN netočan, pokušajte ga prvo upisati u word ili neki drugi tekstualni editor - pa ga kopirajte u predviđeno polje