ZATRAŽI SVOJU ISKAZNICU

PRVO izdavanje kartice za nositelja poljoprivrednog gospodarstva je BESPLATNO

Podnesi zahtjev za izdavanje EPI

Preuzmi svoju ePI iskaznicu i PIN

nakon 14 radnih dana u podružnicu APPRRR-a

Aktiviraj svoju EPI

u podružnici AAPRRR ili iz vlastitog doma uz računalo i čitač kartica

Zahtjev za izdavanje ePI iskaznice

poljoprivrednici mogu zatražiti u podružnicama APPRRR-a

ili

OBVEZNI PODACI I DOKUMENTI ZA IZRADU ZAHTJEVA:
osobna iskaznica
OIB
adresa
broj mobitela
e-mail

IZDAVANJE ePI iskaznice

  • u redovnom postupku traje 14 radnih dana
  • u žurnom 72 sata

PREUZIMANJE i AKTIVACIJA ePI iskaznice

  • preuzimanje u podružnici APPRRR-a te aktivacija prilikom pruzimanja ili od kuće uz pomoć računala i čitača kartica

KOME SE IZDAJE I ŠTO SADRŽAVA ePI

nositelju i/ili odgovornoj osobi poljoprivrednika upisanih u Upisnik PG-a

korisnicima plavog dizela

korisnicima koji podnose zahtjeve za mjere ruralnog razvoja

elektroničkim kontaktnim čipom

beskontaktnim čipom

magnetnom trakom za pohranu elektroničkih podataka

podaci o izdavatelju Iskaznice: grb RH Ministarstvo poljoprivrede RH

podaci o poljoprivredniku: matični identifikacijski broj

podaci o fizičkoj osobi imatelju iskaznice: ime i prezime, OIB

QR kod: izveden temeljem osnovnih podataka o vlasniku kartice (naziv,MIBPG i OIB poljoprivrednika, adresa PG-a, broj kartice)

Broj poljoprivredne iskaznice

Datum izdavanja i datum isteka valjanosti

ime imatelja Iskaznice

prezime imatelja Iskaznice

OIB imatelja Iskaznice

MIBPG

sigurnosna podloga s tankim guilloche uzorcima i tiskom s duginim efektom (irisnim tiskom)

linija u mikrotisku

Zahtjev za izdavanje ePI podnosi nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednika

Zahtjev za izdavanje ePI podnosi se u podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) putem pošte ili elektroničkim putem

Zahtjev se podnosi na obrascu (pdf obrasca atačirati)

Kod podnošenja zahtjeva ili kod preuzimanja ePI u podružnici APPRRR utvrđuje se identitet osobe kojoj se izdaje ePI neposrednom identifikacijom, uz fizičku prisutnost osobe, a temeljem predočene osobne iskaznice

Ako je zahtjev za izdavanje ePI podnesen putem pošte, osoba kojoj se izdaje ePI osobno preuzima ePI i podatke za njenu aktivaciju u podružnici APPRRR u kojem je podnesen zahtjev za njeno izdavanje

Ako je osoba kojoj se izdaje ePI, zahtjev podnijela osobno u podružnici APPRRR ili elektroničkim putem, tada Iskaznica i aktivacijski podaci mogu biti poslani i poštom

Korištenjem nadležnih nacionalnih registara provjeravaju se podaci iz zahtjeva i prikupljanje ostalih podataka o identitetu fizičke osobe i poljoprivrednika potrebnih za izdavanje ePI

Zahtjev za izdavanje ePI će biti odobren samo ako su potvrđeni podaci o identitetu imatelja ePI i poljoprivrednika

Ako je zahtjev za izdavanje ePI odbijen, podnositelj zahtjeva se mora informirati o razlozima odbijanja zahtjeva

Proizvođač (AKD) će izraditi ePI i dostaviti ju na utvrđenu lokaciju na teritoriju RH u roku od:

14 dana od podnošenja zahtjeva za izradu, kod inicijalnog izdavanja

14 dana od podnošenja zahtjeva za izradu, kod redovnog postupka

7 dana od podnošenja zahtjeva za izradu, kod ubrzanog postupka ili

72 sati od podnošenja zahtjeva za izradu, kod žurnog postupka

ePI će se dostaviti na lokaciju podružnice APPRRR koja je podnijela zahtjev za izradu ePI u sljedećim situacijama:

kod inicijalnog izdavanja

uvijek kada imatelj nije identificiran prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ePI

ako je u zahtjevu za izdavanje ePI tako naznačeno


Kod preuzimanja ePI na lokaciji podružnice APPRRR provodi se neposredna identifikacija u fizičkoj prisutnosti osobe i uz predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta.

ePI će se dostaviti poštom na adresu imatelja u sljedećim situacijama:

ako je imatelj ePI identificiran prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje ePI

ako je u zahtjevu za izdavanje ePI tako naznačeno


Aktivacijski podaci dostaviti će se odvojeno

ePI i sigurnosna omotnica će se uništiti, a certifikati na ePI će se opozvati, ako se u roku od 120 dana ne uruči/dostavi Imatelju ePI

Nakon isteka perioda važenja ePI (tri godine od izdavanja) izdaje se nova ePI, s novim certifikatima

Zahtjev za obnovu podnosi se na isti način kao i kod inicijalnog izdavanja ePI

Ako imatelj ePI osobno podnosi zahtjev za obnovu ePI na daljinu korištenjem važeće ePI, tada ne mora osobno preuzeti ePI u podružnici APPRRR, već se može zahtijevati poštanska dostava

ePI prestaje biti valjana prije isteka roka važenja ako su certifikati koji se na njoj nalaze opozvani. Razlozi za opoziv i poništavanje mogu biti:

došlo je do promjene podataka o poljoprivredniku ili o imatelju ePI koji su otisnuti na ePI

fizička osoba je umrla ili više nema pravo na ePI

poljoprivrednik je prestao obavljati poljoprivrednu djelatnost ili je ispisan iz Upisnika

prijavljen je gubitak, krađa ili postoji osnovana sumnja u zlouporabu ili

ePI je oštećena, slomljena ili nije moguće koristiti njen elektronički dio.


Nakon opoziva certifikata, ePI se poništava i ne može se više reaktivirati bez izdavanja nove ePI. Ako postoji mogućnost da će izgubljena ePI biti nađena ili ako se sumnja da će zahtjev za opoziv certifikata može biti naknadno povučen, umjesto trajnog opoziva podnijet će se zahtjev za suspenziju certifikata.


Zahtjev opoziv/suspenziju podnose imatelji ePI ili nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednika u podružnici APPRRR ili elektroničkim putem. Postupak utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva provodi se

neposrednom identifikacijom u fizičkoj prisutnosti osobe uz predočenje odgovarajućeg identifikacijskog dokumenta ili

na daljinu, korištenjem elektroničke usluge izdavatelja certifikata na EPI.

Zahtjev za opoziv/suspenziju certifikata može podnijeti i djelatnik APPRRR elektroničkim putem korištenjem RA aplikacije koju osigurava proizvođač ePI ili automatiziranim postupkom korištenjem aplikacije APPRRR:

Ako se u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva za suspenziju nije zahtijevano povlačenje suspenzije certifikata, suspendirani certifikat će se automatski opozivati, a ePI će se poništiti

Poništavanje ePI provodi ovlašteni službenik/administrator evidentiranjem takvog statusa korištenjem aplikacije i fizičkim uništavanjem ePI kada je ona vraćena