e-Komunikacija sa sudovima uz ePI

Znate li da Vašu elektroničku poljoprivrednu iskaznicu možete koristiti za e-Komunikaciju sa sudovima, odnosno za prijavu u eSpis?
Od 1. rujna 2020. godine sudovi su prešli na elektroničku komunikaciju i s poslovnim subjektima, a u tu svrhu svaki poslovni subjekt treba realizirati dvije osnovne pretpostavke: sva trgovačka društva trebaju u sudskom registru imati upisanu službenu email adresu te trebaju ishoditi vjerodajnicu za pristup sustavu putem NIAS-a.

Usluga 'e-Komunikacija' omogućava:
• Slanje podnesaka i priloga sudu
• Zaprimanje sudskih pošiljaka
• Udaljeni uvid u sudski predmet
Vjerodajnica koju poslovni subjekti trebaju ishoditi mora biti visoke razine kako bi s njom mogli kreirati kvalificirani elektronički potpis prilikom predaje spisa kroz sustav.
Spomenuta vjerodajnica, najviše razine 4, upravo je Vaša elektronička poljoprivredna iskaznica – ePI , na kojoj su pohranjeni certifikati koji se koriste za prijavu u sustav eSpis te za kreiranje kvalificiranog elektroničkog potpisa prilikom predaje dokumentacije ovim putem. Osnovna značajka ovakvih elektroničkih potpisa je njihova zakonska prihvaćenost obzirom da tako kreirani kvalificirani elektronički potpisi imaju jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i to na području cijele Europske unije.
Iskoristite mogućnost e-Komunikacije sa sudovima i aktivirajte Vašu ePI. Više o aktivaciji pogledajte u video uputama: epi.mps.hr/epi/activation.php
Detaljnije o preduvjetima i načinu korištenja usluge e-Komunikacija pronađite u Priručniku za korištenje za pravne osobe, kojega je pripremilo Ministarstvo pravosuđa: rrif.hr/dok/vijesti/eKomunikacija.pdf